Spiser larver epler?

To typer larver som er kjent for å livnære seg på bladene til epletrærne er teltlarver
To typer larver som er kjent for å livnære seg på bladene til epletrærne er teltlarver og gulhalslarver.

Selv om larver elsker epletrær, elsker de dem ikke av grunner mange kanskje tror. De elsker dem for bladene, ikke frukten. Hvis du oppdager at eplene dine har hull i dem, har du sannsynligvis eplemarker eller møll, ikke larver. To typer larver som er kjent for å livnære seg på bladene til epletrærne er teltlarver og gulhalslarver.

Teltlarver

Alle tre typer teltlarver - østlige (Malacosoma europeanum), vestlige (Malacosoma californicum) og skog (Malacosoma disstria) - kan avløve epletrær. De gjør det vanligvis på forsommeren, slik at treet kan vokse nye blader og overleve. Epleavlinger kan imidlertid bli forsinket i opptil to år. Teltlarvene rydder en gren av løv før de går videre til en annen. De konstruerer også silkevevlignende strukturer eller "telt" rundt grenene. Men skogsteltlarvene, også kalt hærmarker, konstruerer ikke silke-"teltene".

Gulnakkede larver

Den gulnakkede larven (Datana ministra) vil også spise av epletrær. Larvene lever som en gruppe eller koloni. Som teltlarver avblader de en gren før de går videre til den neste. Fordi de spiser på sensommeren eller høsten, kan skadene deres være mer omfattende.