Hvordan ta vare på en vinplante?

Kutt vincaplanter til noen få centimeter over bakken for å oppmuntre til ny vekst en gang i året om våren
Kutt vincaplanter til noen få centimeter over bakken for å oppmuntre til ny vekst en gang i året om våren eller sommeren.

Vining vinca planter (Vinca major) er ofte kjent som stor eller større periwinkle. De er urteaktige eviggrønne stauder som ofte brukes som bunndekke og krever minimal omsorg for kraftig vekst. Vining vinca planter vokser i en rekke forhold fra skygge til fullt sollys. De er tørketolerante, skadedyrbestandige og trives i de fleste jordtyper og pH-nivåer. Vining vinca vokser i det amerikanske landbruksdepartementets plantehardhetssone 7 til 11.

1

Vann vining vinca-planter dypt en eller to ganger i uken. Jorda skal være lett fuktig, men ikke bløt, da dette kan forårsake råte og soppsykdommer.

2

Gjødsle plantene med 10-10-10 vannløselig gjødsel tidlig på våren, ved første tegn på ny vekst.

3

Påfør 1 eller 5 centimeter mulch til jorden rundt vinca-rankene for å forhindre ugressvekst og bevare jordfuktigheten.

4

Kutt vincaplanter til noen få centimeter over bakken for å oppmuntre til ny vekst en gang i året om våren eller sommeren.